05321132000
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat Mühendisi

761 kez görüntülendi
İnşaat Mühendisi

Çanakkale Yediada İnşaat Mühendisliği Ofisi deneyimli mühendisleriyle; bina, hizmet ve endüstri yapılarının plan, proje, yapım, denetim, çalışma ve araştırmasını yapar.

Yediada İnşaat Mühendislik Mimarlık Şirketi merkezi Çanakkale’de olmasına karşın, 10 yıl üzeri deneyimli İnşaat Mühendisi kadrosuyla İstanbul gibi bir metropol de bile sayısız projede faaliyet göstermiştir. Ana sayfada yer alan referanslar bölümünden ilgili projelere ulaşabilirsiniz.

İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi Mesleği Nedir?

İnşaat mühendisliği , her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili çalışma ve araştırma yapar. İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir.

Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir. İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması” ve “İnşaat Mühendisi” ünvanı verilir. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. konulardır.

Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür.

Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir. İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, yine önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSI ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler.

İnşaat Mühendisliği Çeşitleri Nelerdir?

İnşaat Mühendisliğinin Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları İnşaat Mühendisliği bölümü geniş akademik personel potansiyeli ve laboratuar olanakları ile anabilim dallarının bütün alanlarında karşılaşılabilecek teorik ve uygulamaya yönelik her türlü problem, araştırma, inceleme, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri ile ilgilenir.

Bu çalışmalardan başlıcaları aşağıda belirtilmiştir :

 • Betonarme, çelik, hafif, normal, yüksek, çok yüksek dayanımlı ve lifli beton, ve kompozit yapı sistemlerinin analiz ve tasarımı
 • Yapı-zemin, yapı-akışkan dinamik etkileşim problemleri.
 • Yapıların yangın etkisindeki davranışlarının incelenmesi.
 • Malzeme, geometri değişimleri ve sınır koşulları bakımından lineer olmayan yapı sistemlerinin analiz ve tasarımı.
 • Hasara uğramış yapıların incelenmesi ve takviye ilkeleri.
 • Mevcut yapıların güvenliklerinin belirlenmesi ve takviye ilkeleri.
 • Yapı sistemlerinin optimizasyonu.
 • Yapı sistemlerinin stabilite problemleri ve deneysel olarak incelenmesi.
 • Kompozit ve yapma yapı elemanlarının deneysel olarak incelenmesi.
 • Kırılma mekaniği.
 • Plastisite.
 • Gradyan elastisite,yerel olmayan elastisite,lineer olmayan elastisite, homogen olmayan malzemelerin elastisitesi.
 • Uygulamalı matematik.
 • Varyasyonal yöntemler.
 • Mevcut yapılar üzerinde yükleme yapılması, yıkıntısız deneylerle malzeme mukavemetlerinin incelenmesi.
 • Çimento, agrega ve beton deneyleri ile diğer yapı malzemeleri üzerinde çeşitli fiziksel ve mekanik deneyler, yapı malzemelerinin kalite kontrolü.
 • Betonun iç yapısı, taze betonun reolojisi, uçucu kül ve doğal trasın beton teknolojisinde kullanımı, normal ve hafif betonlarda rötre ve sünme, betonun kısa süreli ine lastik davranışı, betonda çatlak yayılması,betonlara ısıl işlem uygulanması, betonda katkı maddeleri, betonun dayanıklılığı, beton ve doğal taşların aşınması.
 • Su kaynaklarını geliştirme çalışmaları.
 • Hidroelektrik santraller.
 • Hidroloji.
 • Barajlar, bağlamalar, sulama ve drenaj tesisleri.
 • Taşkın kontrol yapıları.
 • Su alma yapıları, çökeltme havuzları.
 • Göl ve nehirlerde navigasyon imkanları.
 • Deniz deşarjları
 • Temel zemini etütleri ve temel sistemlerine ilişkin tavsiyeler.
 • Heyelan etütleri, heyelan önleme ve ıslah projelerinin hazırlanması.
 • Şehir içi derin temel çukurlarının kazı duvarlarının desteklenmesi ve temel çukurunun kuru tutulması.
 • Dolgu barajlar, hava meydanları ve otoyollarla ilgili proje kriterlerinin belirlenmesi ve geoteknik tasarım.
 • Tünellerin projelendirilmesi ve inşaat sırası problemlerinin çözümü.
 • Zemin ıslahı.
 • Deprem yükleri altındaki zeminlerin davranışlarının incelenmesi.
 • Trafik yönetimi.
 • Demiryolları ve kentsel raylı sistemlerin (metro, hafif metro,tramvay) tasarım ve fizibilite etütleri.
 • Beton yol teknolojisinde gelişmeler.
 • Karayollarının yüzey özelliklerinin etüdü.
 • Demiryolu ve karayolu üstyapısının projelendirme esasları.

Çanakkale İnşaat Mühendisi

Çanakkale İnşaat Mühendislik Birimimiz;

İnşaat Mühendisi-Bina: Binaların inşa veya tamir işlerinde plan, organizasyon ve nezaret işlerini, inşaat projelerinin sahaya uygulanabilirliğini kontrol, yapılan inşaatların mühendislik kontrollerini yaparak projeye uygun olup olmadığını tespit, kabul işlemleri

İnşaat Mühendisi-Demiryolu: Demiryolu, terminal ve diğer demiryolu yapım işleri planı, organize etme, inşaatını denetleme, bakım ve onarımı

İnşaat Mühendisi-Havaalanı: Havaalanı inşaatlarının ve uçak pistlerinin yapımının planlanması, organize edilmesi, inşaatlarının denetlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması

İnşaat Mühendisi-Karayolu: Otoban ve cadde planlarının yapımı, organize edilmesi, inşaatlarının denetlenmesi, bakım ve onarımlarının sağlanması

İnşaat Mühendisi-Köprü: Kara ve demiryolu köprülerinin yapımı için projeler ve arazi etütleri yapılması, işleri organize ederek köprü yapılmasına nezaret edip bakım ve onarımlarının sağlanması

İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler: Kanalizasyon temiz su, havalandırma tesisatı gibi temizlik ve sağlık işlerindeki diğer tesislerin mühendislik işlerinin planlaştırılması, inşaatların organizasyonunun yapılması, bakım, onarım faaliyetlerinin yürütülmesi

İnşaat Mühendisi-Su: Hidroelektrik enerji, su temini, ülke içi su yolları, sulama ile ilgili işlerin plan ve projelerinin düzenlenmesi, organize ve nezaret edilmesi

İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili: İnşaat yapılacak alanın zemin etütlerini yaparak inşaatta kullanılacak malzemenin cins, miktar, kalite ve karışım oranlarının tespit edilmesi

Çanakkale İnşaat Mühendisi

Yediada İnşaat Ofisi İnşaat Mühendisliği Departmanı ile iletişime geçerek tüm ilgili meslek dalında hizmet almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Çanakkale merkezli olmamıza rağmen tüm ülke genelinde hizmet verebilmekteyiz.

Çanakkale İnşaat Mühendisi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?